Fotomodel Page

Petite models are models over 18 years old.

Every week, DK STORM MODE receives new products for sale in our webshop, and since we want unique product images of the products, we are always looking for skilled models to photograph in different fashion clothes or different model types to show them.

If this is something for you, then become part of our Photo Model Page. We are looking for all types of models, but we place high demands on your modelattitude and product understanding. It is free to become part of our Photo Model Page, however, you must be qualified before we will present you on our Photo Model Page.

We are looking for models who can familiarize themselves with a performance role in relation to the photography of the specific fashion clothing.To become part of the mentioned Photo Model Page, you must:1) Submit a minimum of 3 photos of you (avoid direct selfies - use a photographer or self-timer from the camera if necessary). Remember to write the photographer's name next to each image, even if it's yourself. Image quality requirements: minimum 5mega pixels camera / mobile camera the higher the better2) Submit information about you: your height, weight, age, waist size, hip size, clothing size, eye color, hair color (original + current), model experience, scene experience / acting experience, photography experience (not a requirement), relevant photography projects ( not a requirement), previous job other job.3) You must be approvedA model must be able to do many things, both perform and be able to present a product in a presentable way so that it helps to generate sales of the product for the company, therefore we are only looking for types who in addition to being photogenic can play certain character type roles and much more. One who has a situational awareness in relation to a specific photography scene, which the photographer sets up etc.At each model project / model job, you will be assessed for assessment (recommendation) in relation to the next model project / model job, which will also be good on your model CV.We reserve the right to respond to your application if we can use you, therefore you will only hear from us if we can use you.

 

Apply here:
Model search - contact us by clicking here 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________

Danish version

Hver uge får DK STORM MODE nye produkter som skal sættes til salg i vores webshop, og da vi ønsker unikke produktbilleder af produkterne søger vi hele tiden dygtige modeller, som skal fotograferes i de forskellige modetøj eller forskellige modeltyper til at præsentere dem.

Er det noget for dig så bliv en del af vores Fotomodel Page. Vi søger alle typer modeller, men stiller høje krav til din indstilling og produkt forståelse. Det er gratis at blive en del af vores Fotomodel Page, dog skal du være kvalificeret før vi vil præsentere dig på vores Fotomodel Page.

Vi søger modeller som kan sætte sig ind i en performance-rolle i forhold til fotografering af det bestemte modetøj.

 

For at blive en del af omtalte Fotomodel Page skal du:

 

1) Indsende minimum 3 billeder af dig (undgå direkte selfies – brug eventuel en fotograf eller selvudløsning fra kameraet). Husk at skrive fotografens navn ved hvert enkelt billede, også selvom det er dig selv. Krav til billede-kvalitet: minimum 5mega pixels kamera/mobilkamera jo højere jo bedre

 

2)Indsend informationer om dig: din højde, vægt, alder, taljemål, hoftemål, tøjstørrelse, øjenfarve, hårfarve(originale + nuværende), model erfaring, scene erfaring/skuespil erfaring, fotograferings erfaring(ikke et krav), relevante fotograferings projekter(ikke et krav), tidligere jobs andet job.

 

3) Du skal godkendes 

 

En model skal kunne mange ting, både performe og kunne præsentere et produkt på en præsentabel måde så det er med til at generere salg af produktet for virksomheden, derfor søger vi kun typer som udover at være fotogen kan spille bestemte persontype-roller og meget mere hvis det ønskes. En som har situationsfornemmelse i forhold til en bestemt fotograferings-scene, som fotografen opstiller m.m.

 

Du vil ved hvert modelprojekt/modeljob blive bedømt til vurdering af dig(anbefaling) i forhold til næste modelprojekt/modeljob, hvilket også vil være godt på dit model cv.

 

Vi forbeholder os ret til at besvare din ansøgning hvis vi kan bruge dig, derfor vil du kun høre fra os hvis vi kan bruge dig.

 

 

Log in or Create an account
Log in or Create an account